× DB_rows: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 'hofleveranciersdb.hofleveranciers__content.row_id' isn't in GROUP BY
SELECT hofleveranciers__content.* , -- .meta_value as node_bg_css, hofleveranciers__image_bank.name as image_alt, hofleveranciers__image_bank.image_type, hofleveranciers__image_bank.large_pic as bank_large_pic, hofleveranciers__image_bank.original_file, hofleveranciers__image_bank.extra_large_pic, hofleveranciers__image_bank.img_25, hofleveranciers__image_bank.img_33, hofleveranciers__image_bank.img_50, hofleveranciers__image_bank.img_66, hofleveranciers__image_bank.img_75, hofleveranciers__image_bank.og_w, hofleveranciers__image_bank.og_h, hofleveranciers__image_bank.crop_thumb, hofleveranciers__image_bank.crop_medium, hofleveranciers__image_bank.crop_large FROM hofleveranciers__content -- LEFT JOIN ON -- .cnt_id = hofleveranciers__content.id -- AND .meta_key = 'bg_images' LEFT JOIN hofleveranciers__image_bank ON hofleveranciers__image_bank.id = hofleveranciers__content.image_bank_id WHERE 1 AND parent_id='3' AND item_id='3' AND item_type='page' -- AND hofleveranciers__content.parent_id = 0 AND hofleveranciers__content.col_parent_id = 0 AND hofleveranciers__content.type<>'content_settings' AND hofleveranciers__content.visible='100' AND ( hofleveranciers__content.type='text' OR hofleveranciers__content.type='image' OR hofleveranciers__content.type='video' OR hofleveranciers__content.type='title' OR hofleveranciers__content.type='file' OR hofleveranciers__content.type='slideshow_cnt_parent' OR hofleveranciers__content.type='embed' OR hofleveranciers__content.type='spacer' OR hofleveranciers__content.type='row' OR hofleveranciers__content.type='empty' ) GROUP BY hofleveranciers__content.id ORDER BY hofleveranciers__content.orde DESC

ARTISTIEKE AANDACHT

Vier creatieve denkers en makers zijn geselecteerd om een samenwerking aan te gaan met vier hofleveranciers. Vier avonturen waarin traditie en innovatie samenkomen, leiden tot verrassende nieuwe inzichten en producten.

Maak kennis met de vier kunstenaars en ontwerpers die onderdeel uitmaken van Hommage Hofleverancier.