× DB_rows: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 'hofleveranciersdb.hofleveranciers__content.row_id' isn't in GROUP BY
SELECT hofleveranciers__content.* , -- .meta_value as node_bg_css, hofleveranciers__image_bank.name as image_alt, hofleveranciers__image_bank.image_type, hofleveranciers__image_bank.large_pic as bank_large_pic, hofleveranciers__image_bank.original_file, hofleveranciers__image_bank.extra_large_pic, hofleveranciers__image_bank.img_25, hofleveranciers__image_bank.img_33, hofleveranciers__image_bank.img_50, hofleveranciers__image_bank.img_66, hofleveranciers__image_bank.img_75, hofleveranciers__image_bank.og_w, hofleveranciers__image_bank.og_h, hofleveranciers__image_bank.crop_thumb, hofleveranciers__image_bank.crop_medium, hofleveranciers__image_bank.crop_large FROM hofleveranciers__content -- LEFT JOIN ON -- .cnt_id = hofleveranciers__content.id -- AND .meta_key = 'bg_images' LEFT JOIN hofleveranciers__image_bank ON hofleveranciers__image_bank.id = hofleveranciers__content.image_bank_id WHERE 1 AND parent_id='5' AND item_id='5' AND item_type='page' -- AND hofleveranciers__content.parent_id = 0 AND hofleveranciers__content.col_parent_id = 0 AND hofleveranciers__content.type<>'content_settings' AND hofleveranciers__content.visible='100' AND ( hofleveranciers__content.type='text' OR hofleveranciers__content.type='image' OR hofleveranciers__content.type='video' OR hofleveranciers__content.type='title' OR hofleveranciers__content.type='file' OR hofleveranciers__content.type='slideshow_cnt_parent' OR hofleveranciers__content.type='embed' OR hofleveranciers__content.type='spacer' OR hofleveranciers__content.type='row' OR hofleveranciers__content.type='empty' ) GROUP BY hofleveranciers__content.id ORDER BY hofleveranciers__content.orde DESC

TRADITIE TREFT INNOVATIE

Hommage Hofleverancier is ontstaan uit het idee van een initiatiefgroep om kunstenaars en bedrijven met elkaar te verbinden. In vier trajecten worden ambacht en traditie gekoppeld aan innovatie en actuele ontwikkelingen. De uitkomsten brengen niet alleen de concrete meerwaarde in beeld van de samenwerking tussen creatieve denkers en zakelijke ondernemers. Ze zetten ook een schijnwerper op de hoge hofleverancier-dichtheid van Tiel!